Referencer

Jeg har som selvstædig konsulent løst opgaver for:

  • Abildgårdskolen, Vollsmose i Odense; Inspirationsoplæg/foredrag og aktionslæringsforløb om anvendelse af forskningsviden i arbejdet med at overskride pædagogiske og didaktiske dilemmaer i arbejdet med udsatte drenge i udskolingen.
  • Skanderborg Kommune: Oplæg og debat om det metodiske grundlag i arbejdet med at anvende forskningbaseret viden i folkeskolen
  • Fåruogård Ungecenters interne skole og Bredagerskolen i Jælling; Aktionslæringsforløb om anvendelse af forskningsbaseret viden støttet af Undervisningsministeriet
  • Ørkildskolen, Svendborg: Workshop om anvendelse af forskningsbaseret viden til videreudvikling af skolens pædagogiske successer med inklusion
  • UU Randers: Workshops på 5 skoler i kommunen om udvikling af nye tiltag baseret på forskningsviden om marginaliseringsprocesser i forældresamarbejdet og viden fra udviklingsprojekter om uddannelsesparathedsvurderinger i folkeskolen.
  • Rungsted Skole: Inspirationsoplæg/foredrag og workshop om anvendelse af forskningsviden i arbejdet med at overskride pædagogiske og didaktiske dilemmaer i praksis
  • Skolen På Islands Brygge: Inspirationsoplæg/foredrag om anvendelsen af forskningsviden i arbejdet med at håndtere børn og unge i sociale og faglige vanskeligheder.