Workshop

Viden på arbejde i pædagogiske praksisser

I denne workshop sætter vi særligt fokus på den enkelte lærers og pædagogs arbejde med at udvikle undervisningsmiljøerne på jeres skole.  Omdrejningspunktet i workshoppen er anvendelsen af relevant forskningsviden til at reflektere og forskningsinformere jeres praksis. Det kan handle om at overskride svære pædagogiske/didaktiske dilemmaer i praksis, hvor lærere og pædagoger kan opleve at være fastlåste og mangle viden til selv at komme ud af denne fastlåshed. Det kan også handle om at videreudvikle skolens successer med fx øget læring og inklusion.  

Metoderne som anvendes i dette praksisudviklingsforløb, herunder den følgende model, er udviklet i samarbejde med DPU/AU og Undervisningsministeriets Inklusionsteam. Metoderne er baseret på min praksisforskning i folkeskolen, og de indgår som en del af mit ph.d. projekt.