Om Michael Lyhne

Jeg arbejder som skolekonsulent sammen med forvaltninger, folkeskoler og interne skoler om at implementere og anvende metoder, hvormed lærere, pædagoger og skoleledelser kan lære at udvikle nye tiltag i praksis gennem brug af relevant forskningsviden. Tiltagene udvikles med afsæt i konkrete pædagogiske og didaktiske dilemmaer i praksis, hvor lærere og pædagoger fx kan opleve at være fastlåste eller i afmagt i arbejdet med børn/unge i sociale og faglige vanskeligheder. Processen skræddersyes til det konkrete behov ved at  kombinere inspirationsoplæg/foredrag med workshops og/eller aktionslæringsforløb. Derudover kan efteruddannelsesdage for ressourcepersoner, skolekonsulenter og pædagogiske ledere kobles mhb. på forankring af det videre arbejdet på skolerne.