Erhvervsresumé

I mit virke har jeg tilegnet mig erfaringer med forandringsledelse, projekt- og skoleledelse, undervisning, forskning og pædagogisk psykologisk supervision.

Jeg har bl.a. arbejdet med:

  • Foredrag og workshops på folkeskoler og interne skoler om anvendelse af forskningsbaseret viden mhb. etablering af professionelle læringsfælleskaber. 
  • Udvikling og afprøvning af processer til implementering af forskningsbaseret viden på udsatte skoler under forskningsprogrammet (Dis)engaging Children and Young People (ENGAGE) på AU/DPU.
  • Vejledningsforløb for forvaltninger og skoler og dagtilbud landet over i Undervisningsministeriets Inklusionsteam.
  • Pædagogisk supervision og rådgivning af lærere og pædagoger i socialpædagogiske indsatseri skole-, fritids- og dagtilbud for kommuner landet over.
  • Undervisning i forskellige sammenhænge – fra socialt og fagligt udfordrede udskolingsklasseri folkeskolen til kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi.
  • Udvikling af gruppevejledningsforløb for udsatte elever i 7. klasse i samarbejde med FagligtCenter og BUFs Ungdomsprogram i København.
  • Skoleledelse og udvikler af skoletilbud for skoletrætte unge godkendt af UVM.
  • Konsulent i den danske musikbranche og som DANIDA konsulent med ansvaret forledelse af forandringsprocesser i den kenyanske musikindustri.
  • Forskning i professionelle soldaters læringsbaner på Hærens Officersskole og Institut forSprog og Kultur under Forsvarsakademiet.