Kursus

Kurset henvender sig primært til skoleledelser, pædagogisk- og inklusions(vej)ledere, skolekonsulenter i forvaltninger, PLC medarbejdere, AKT/AKL lærere og pædagoger samt PPR psykologer.

Kursets formål er at give deltagerne en indføring i metodologien bag arbejdet med at bringe viden i spil i pædagogiske praksisser. Målet er at deltagerne derfefter kan gennemføre og understøtte processerne på skolerne.

Kurset kan med fordel kombineres med afholdelse af workshop på skolen, enten før eller efter, således at ovenstående ressourcepersoner kan indgå i forankringen af processen på skolen. Kurset varer er 2 x 6 timer, men kan tilpasses efter nærmere aftale.

Kursets indhold er:

  • Introduktion til social praksisteori, herunder kritisk psykologi og videreudviklingeraf situeret læringsteori i relation til processen
  • Praksisforskning i et kritisk psykologisk perspektiv samt emanciperet forskningsetik, herunder going deep” og ”giving back” dimensionerne og rekontekstualisering som begreb
  • Normativitet i konsulentarbejdet og forskellige forsker-/konsulentpositioner i arbejdet med fx MTM modellen som redskab til praksisudvikling i pædagogiske praksisser
  • Udvælgelse af forskningsbaseret viden (litteraturhjulet og forskernetværk)
  • Prototyper i pædagogisk arbejde – og overskridelse af pædagogiske og didaktiske dilemmaer
  • MTM processer i et praksisnært lys – og design og afprøvning af MTM forløb i praksis