Foredrag

Mit foredrag handler om det at anvende forskningsbaseret viden som praksisudvikling i folkeskolen. Gennem min forskning og udviklingsforløb på skoler landet over, fra udsatte til mere almindelige folkeskoler og interne skoler, har jeg gjort mig en række erfaringer med praksisudvikling og etableringen af professionelle læringsfællesskaber.

Et typisk foredrag kan indeholde:

  • En introduktion til min forskning, herunder et konkret indblik i lærere og pædagogers arbejde med at anvende forskningsbaseret viden – og de bevægelser i praksis, som de har oplevet gennem processen.
  • En gennemgang af centrale begreber og metoder til at komme i gang i jeres pædagogiske praksisser med at etablere et professionelt “refleksionsrum” der kan danne ramme for praksisudvikling.

 Foredragene kan med fordel kombineres med min workshop: